అద్బుతమైన ఉర్దూ సామెతలు..తెలుగు అర్దాలు

“సామెత లేని మాట ఆమెత లేని ఇల్లు” అంటారు. నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే చాలా సామెతలకు ఫలానా వాళ్లు రాసారని ఏ ఒక్కరినీ రచయితగా చెప్పలేము. ప్రజలు తమ అనుభవాల్లోనుంచే సామెతలను పుట్టిస్తారు..పాపులర్ చేస్తారు.…